|


|


|

MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Konu Kiralama ve Gayrimenkul satış ilanı
İhale Tarihi 20/01/2022
İhale Kayıt No
İhale Türü Açık
Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
İhale Durumu Sonuçlandı
    MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 
41 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 20.01.2022)
1.1 Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait Şehrimizin Solaklı ve Yenice Mahallesinde bulunan 41 adet taşınmazlar Belediye Encümeninin 10.12.2021 tarih ve 70 Sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
1.2 Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cad Terminal İçerisi NO:14/İ adresinde yer aşan 21,00 m2 İşyeri Belediye Encümeninin 10.12.2021 tarih ve 71 Sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık İhale usulü ile 3 (ÜÇ) yıllığına kiraya verilecektir.
2. Aşağıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 3 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedeline en az  %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmaz ya da taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir 
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
h) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
2- Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:00’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
3- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
5- İhale de teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
10. İhalemizin 31 ve 32 sırada yer alan Solaklı  Mah. 1 Ada 4 Parsel 35 ve 36 nolu bürolar birlikte satışı yapılacak olup, öncesinde Belediye Başkanlık Makamı ve sekreterlik olarak kullanılmakta olup kapılar ses yalıtımı için kaplama yapılmış, duvarlar 1 sınıf duvar kâğıdı ve yerler derzli laminat parke ile kaplı olup tavanlarda spot aydınlatma ve led mevcuttur.
11. İhalemizin 33 ve 34 sırada yer alan Solaklı Mah. 1 Ada 4 Parsel 37 ve 38 nolu bürolar birlikte satışı yapılacak olup, 37 nolu bağımsız bölüm içerisinde 6,00 m2*3,30m2 toplam 19,80 m2’lik ayrı bir ofis bulunmaktadır,  ofisin yerler derzli laminat, duvarlar 1 sınıf duvar kağıdı ve tavanlarda spot aydınlatma ve led mevcuttur. içerisinde 1,27 m2*1,52m2  ebatlarında lavabo ve tuvalet bulunmaktadır. 
12. İhalemizin 35 ve 36 sırada yer alan Solaklı Mah. 1 Ada 4 Parsel 39 ve 40 nolu bürolar  fiziki durumları birleşik olduğundan birlikte satışı yapılacaktır.

S.No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m² Taşınmazın Cinsi/Niteliği Taşınmazın Plan Durumu Görülen m2 Satış Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Yenice Mahallesi/
 Ofis Civarı Mevkii 3071 1 1.135,00 m2 Hisseli 1.085,00 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat Konut 140,00 151.900,00 ₺ 4.560,000 TL 20.01.2022 13:30-17:00
2 Yenice Mahallesi/ 
Ofis Civarı Mevkii 3072 2 400,00 m2 400,00 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- Konut 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
3 Yenice Mahallesi/ 
Ofis Civarı Mevkii 3072 3 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- Konut 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
4 Yenice Mahallesi/ 
Ofis Civarı Mevkii 3072 4 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- Konut
140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
5 Yenice Mahallesi/ 
Ofis Civarı Mevkii 3072 5 371,00 m2 371,00
  ARSA Ayrık Nizam-3 Kat-Konut 140,00 51.940,00 ₺ 1.560,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
6 Yenice Mahallesi/
 Ofis Civarı Mevkii 3072 6 510,00 m2 510,00
  ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 145,00 73.950,00 ₺ 2.220,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
7 Yenice Mahallesi/ 
Ofis Civarı Mevkii 3072 7 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
8 Yenice Mahallesi/ 
Ofis Civarı Mevkii 3072 8 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
9 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 9 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
10 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 10 425,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
11 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 698 3 665,00 m2 665,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 150,00 99.750,00 ₺ 3.000,00 20.01.2022 13:30-17:00
12 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 698 4 665,00 m2 665,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 150,00 99.750,00 ₺ 3.000,00 20.01.2022 13:30-17:00
13 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 698 5 754,00 m2 754,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 150,00 113.100,00 ₺ 3.400,00 20.01.2022 13:30-17:00
14 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 700 11 425,00 m2 425,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 59.500,00 ₺ 1.785,00 20.01.2022 13:30-17:00
15 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 700 12 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺
   1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
16 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 700 13 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
17 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 10 429,00 m2 429,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 135,00 57.915,00 ₺ 1.750,00 20.01.2022 13:30-17:00
18 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 11 411,00 m2 411,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT 135,00 55.485,00 ₺ 1.670,00 20.01.2022 13:30-17:00
19 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 12 404,00 m2 404,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.560,00 ₺ 1.700,00 20.01.2022 13:30-17:00
20 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 14 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
21 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 15 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
22 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 21 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1680,00 20.01.2022 13:30-17:00
23 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 22 400,00 m2 400,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
24 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 23 401,00 m2 401,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.140,00 ₺ 1.690,00 20.01.2022 13:30-17:00
25 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 706 8 446,00 m2 446,00
  ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 135,00 60.210,00 ₺ 1.810,00 20.01.2022 13:30-17:00
26 Solaklı Mahallesi 01 04 26 m2 60,00 m2
Dükkân Zemin  23 Nolu Bağımsız Bölüm

3.870,00

232.200,00

7.000,00 20.01.2022
13:30-17:00
27 Solaklı Mahallesi 01 04 34 m2 Zemin 31 Nolu Bağımsız Bölüm
28 Solaklı Mahallesi 01 04 20 m2 20 m2 Büro 1. Kat  32 Nolu Bağımsız Bölüm 3.390,00 67.800,00 2.035,00 20.01.2022 13:30-17:00
29 Solaklı Mahallesi 01 04 20 m2 20 m2 Büro 1. Kat  33 Nolu Bağımsız Bölüm 3.390,00 67.800,00 2.035,00 20.01.2022 13:30-17:00
30 Solaklı Mahallesi 01 04 20 m2 20 m2 Büro 1. Kat   34 Nolu Bağımsız Bölüm 3.390,00 67.800,00 2.035,00 20.01.2022 13:30-17:00
31 Solaklı Mahallesi 01 04 20 m2 60,00 m2 Büro 1. Kat  35 - 36 Nolu Bağımsız Bölüm

3.600,00

216.000,00

6.480,00 20.01.2022
13:30-17:00
32 Solaklı Mahallesi 01 04 40 m2
33 Solaklı Mahallesi 01 04 44m2 66 m2
Büro
1. Kat   37-38  Nolu Bağımsız Bölüm
   3.530,00
232.980,00
   7.000,00 20.01.2022
13:30-17:00
34 Solaklı Mahallesi 01 04 22 m2

      35 Solaklı Mahallesi 01 04 16  m2 33,00 m2 Büro 1. Kat   39-40  Nolu Bağımsız Bölüm

3.360,00

110.880,00

3.330,00 20.01.2022
13:30-17:00
36 Solaklı Mahallesi 01 04 17 m2
37 Solaklı Mahallesi 01 04 18 m2 18 m2 Büro 1. Kat    41 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 57.240,00 1.720,00 20.01.2022 13:30-17:00
38 Solaklı Mahallesi 01 04 19 m2 19 m2 Büro 1. Kat   42 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 60.420,00 1.815,00 20.01.2022 13:30-17:00
39 Solaklı Mahallesi 01 04 21 m2 21 m2 Büro 1. Kat   43 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 66.780,00 2.005,00 20.01.2022 13:30-17:00
40 Solaklı Mahallesi 01 04 22 m2 22 m2 Büro 1. Kat     44 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 69.960,00 2.100,00 20.01.2022 13:30-17:00
41 Solaklı Mahallesi 01 04 22 m2 22 m2 Büro 1. Kat   45 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 69.960,00 2.100,00 20.01.2022 13:30-17:00

S.No
Kiraya Verilecek
Taşınmazın Adresi Bulunduğu Yer Kiraya Verilecek Yüz Ölçümü (m2) Kiraya Verilecek İşyeri m2


Taşınmazın Cinsi/Niteliği

Kullanım Amacı Aylık Kira Bedeli Yıllık Kira Bedeli
Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Yenice Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:14/İ İlçe Terminali 21 21 İşyeri Terminal İçerisinde Çay Ocağı İşletmeciliği

325,00

3.900,00

200,00 20.01.2022 16.00-17:00DİĞER İLANLAR
 • 12 Eylül

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ
  Konu Arsa Satışı
  İhale Tarihi 12/09/2023
  İhale Kayıt No 1882401
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim İmar
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 08 Haziran

  Kırşehir İl Özel İdare Savcılı Kiralama İhalesi

  Kırşehir İl Özel İdare Savcılı Kiralama İhalesi
  Konu KİRALAMA
  İhale Tarihi 08/06/2023
  İhale Kayıt No 11111
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Kırşehir Özel İdare
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 17 Mayıs

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞİLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞİLANI
  Konu Arsa Satışı
  İhale Tarihi 17/05/2023
  İhale Kayıt No 1821886
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim İmar
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 19 Ocak

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
  Konu ARSA SATIŞI VE KİRALAMA İŞİ
  İhale Tarihi 19/01/2023
  İhale Kayıt No ILNO1756900
  İhale Türü AÇIK
  Müdürlük / Birim İMAR
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 24 Ekim

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)
  Konu MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)
  İhale Tarihi 24/10/2022
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK İHALE USULÜ
  Müdürlük / Birim EMLAK
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 20 Ocak

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
  Konu Kiralama ve Gayrimenkul satış ilanı
  İhale Tarihi 20/01/2022
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Ağustos

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  Konu AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  İhale Tarihi 27/08/2021
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK
  Müdürlük / Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 11 Aralık

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Konu MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  İhale Tarihi 11/12/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 03 Temmuz

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  Konu ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  İhale Tarihi 03/07/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Haziran

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  Konu ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  İhale Tarihi 27/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 26 Haziran

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE
  Konu
  İhale Tarihi 26/06/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Araç Satış
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 12 Haziran

  KAMU İSTİHDAMI

  KAMU İSTİHDAMI
  Konu Kamu İstihdamı
  İhale Tarihi 12/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Kamu İstihdamı
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI