|


|


|

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Konu ARSA SATIŞI
İhale Tarihi 17/09/2021
İhale Kayıt No
İhale Türü AÇIK İHALE
Müdürlük / Birim MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Durumu Sonuçlandı


                      MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


65 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ ( 17.09.2021)


1-       Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait Şehrimizin  Solaklı  ve Yenice Mahallesinde bulunan 65 adet arsa vasıflı taşınmaz Belediye Encümeninin 06.08.2021 tarih ve 44 numaralı kararırıyla  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.


2-                        Taşınmaz   arsanın 1.‘nci  İhalesi 17.09.2021  Cuma günü saat 14.00’da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır.. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 01.10.2021 Cuma günü aynı yer ve aynı saatlerde yapılacaktır.


Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.


Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.


3-   İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;


a)        Hangi taşınmaz yada taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe


b)       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)


c)        Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)


d)  İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri


e)      Geçici Teminat mektubu yada Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir


f)       Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği


g)        İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi


h)      Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi


4-   Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:00’e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.


5-     İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


6-   İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.


7-   İhale de teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup en yüksek teklifi veren üzerinde ihale  edilecektir.


 


 


 

 

 

 

 

S.No

 

 

 

 

 

 

Taşınmazın Mahallesi

Ada

Parsel

  Yüz Ölçümü (m2)

Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi 

Taşınmazın Cinsi/Niteliği

 

 

 

 

Taşınmazın Plan Durumu

 

 

Encümence uygun Görülen1 M2 Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

 

 

 

 

 

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Yenice Mahallesi/ Ofis civarı Mevkii

3071

1

1.135,00 m2 Hisseli

1.085,00

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat Konut

140,00

151.900,00 ₺

4.600,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

2

Yenice Mahallesi/ Ofis civarı Mevkii

3072

2

400,00 m2

400,00

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat- Konut

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

3

Yenice Mahallesi/ Ofis civarı Mevkii

3072

3

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat- Konut

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

4

Yenice Mahallesi/ Ofis civarı Mevkii

3072

4

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat- Konut

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

5

Yenice Mahallesi/ Ofis civarı Mevkii

3072

5

371,00 m2

371,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat-Konut

140,00

51.940,00 ₺

1.600,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

6

Yenice Mahallesi/ Ofis civarı Mevkii

3072

6

510,00 m2

510,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT

145,00

73.950,00 ₺

2.220,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

7

Yenice Mahallesi/ Ofis civarı Mevkii

3072

7

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

8

Yenice Mahallesi/ Ofis civarı Mevkii

3072

8

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

9

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

9

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

10

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

10

425,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.785,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

11

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

1

599,00 m2

599,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

83.860,00 ₺

2.520,00TL

17.09.2021

14.00-17.00

12

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

2

600,00 m2

600,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

84.000,00 ₺

2.520,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

13

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

3

530,00 m2

530,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

145,00

76.850,00 ₺

2.310,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

14

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

4

530,00 m2

530,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

145,00

76.850,00 ₺

2.310,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

15

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

5

530,00 m2

530,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

145,00

76.850,00 ₺

2.310,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

16

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

6

530,00 m2

530,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

145,00

76.850,00 ₺

2.310,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

17

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

7

530,00 m2

530,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT

145,00

76.850,00 ₺

2.310,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

18

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

10

632,00 m2

632,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

94.800,00 ₺

2.850,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

19

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

11

775,00 m2

775,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

116.250,00 ₺

3.500,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

20

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

692

12

532,00 m2

532,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

79.800,00 ₺

2.400,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

21

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

695

1

1.092,00 m2

1.092,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

163.800,00 ₺

4.950,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

22

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

695

2

800,00 m2

800,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

120.000,00 ₺

3.600,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

23

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

695

3

650,00 m2

650,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

97.500,00 ₺

2.950,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

24

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

695

4

600,00 m2

600,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

90.000,00 ₺

2.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

25

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

695

5

520,00 m2

520,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

78.000,00 ₺

2.350,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

26

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

695

6

552,00 m2

552,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

82.800,00 ₺

2.500,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

27

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

696

4

680,00 m2

680,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

102.000,00 ₺

3.100,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

28

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

696

5

751,00 m2

751,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT

150,00

112.650,00 ₺

3.400,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

29

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

698

2

750,00 m2

750,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

112.500,00 ₺

3.400,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

30

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

698

3

665,00 m2

665,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

99.750,00 ₺

3.000,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

31

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

698

4

665,00 m2

665,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

99.750,00 ₺

3.000,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

32

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

698

5

754,00 m2

754,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

113.100,00 ₺

3.400,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

33

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

699

4

680,00 m2

680,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

102.000,00 ₺

3.060,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

34

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

699

5

747,00 m2

747,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

150,00

112.050,00 ₺

3.400,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

35

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

699

6

749,00 m2

749,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

104.860,00 ₺

3.150,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

36

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

699

7

679,00 m2

679,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

95.060,00 ₺

2,900,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

37

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

700

11

425,00 m2

425,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

59.500,00 ₺

1.800,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

38

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

700

12

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

39

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

700

13

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

40

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

10

429,00 m2

429,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

135,00

57.915,00 ₺

1.750,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

41

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

11

411,00 m2

411,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT

135,00

55.485,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

42

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

12

404,00 m2

404,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

56.560,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

43

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

13

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

44

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

14

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

45

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

15

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

46

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

16

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

47

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

17

404,00 m2

404,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT

140,00

56.560,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

48

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

18

388,00 m2

388,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

54.320,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

49

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

19

421,00 m2

421,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

58.940,00 ₺

1.800,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

50

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

20

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat -KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

51

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

21

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

52

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

22

400,00 m2

400,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

53

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

703

23

401,00 m2

401,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

140,00

56.140,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

54

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

706

8

446,00 m2

446,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

135,00

60.210,00 ₺

1.700,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

55

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

734

3

476,00 m2

476,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

135,00

64.260,00 ₺

1.950,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

56

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

734

4

476,00 m2

476,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

135,00

64.260,00 ₺

1.950,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

57

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

734

5

476,00 m2

476,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

135,00

64.260,00 ₺

1.950,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

58

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

734

6

476,00 m2

476,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

135,00

64.260,00 ₺

1.950,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

59

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

734

7

476,00 m2

476,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

135,00

64.260,00 ₺

1.950,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

60

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

734

8

476,00 m2

476,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

130,00

61.880,00 ₺

1.900,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

61

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

734

9

476,00 m2

476,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

130,00

61.880,00 ₺

1.900,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

62

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

734

10

554,00 m2

554,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

125,00

69.250,00 ₺

2.100,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

63

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

735

20

536,00 m2

536,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT

135,00

72.360,00 ₺

2.200,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

64

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

744

3

486,00 m2

486,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat-KONUT

120,00

58.320,00 ₺

1.750,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00

65

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

744

2

490,00 m2

490,00

 

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT

120,00

58.800,00 ₺

1.800,00 TL

17.09.2021

14.00-17.00


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


MUCUR BELEDİYESİNE AİT ARSA SATIŞ İHALE ŞARTNAMESİ


 


1-  Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait Şehrimizin muhtelif  mahallelerinde bulunan toplam 65 adet taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık ihale  usulü ile satışı yapılacaktır.


2-  Taşınmazlardan 65 adet arsanın İhalesi 17.09.2021 Cuma  günü saat 14:00’de başlayacak olup, ihaleler takip sırasına uygun yapılacaktır.


Yeni Belediye Hizmet Binasının 4  katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.


3-    Arsa m2’leri ile beher m² muhammen bedelin çarpımından doğacak bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır. İhale uhdesinde kalmayan katılımcıların teminat iadeleri ihale tarihinden en geç yedi iş günü içinde ödenecektir. Her bir taşınmaz için ayrı ayrı teminat yatırılması zorunludur.


4-  İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;


a)      Hangi taşınmaz yada taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe


b)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)


c)      Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)


d)      İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri


e)      Geçici Teminat Mektubu veya Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına nakit yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir


f)       Teminat olarak kabul edilecek değerler;


1)  Tedavüldeki Türk parası,


2)  Banka Teminat mektubu,


3)  Devlet Tahvilleri ve Hazine kefaletine ait tahviller


g)      Vekaleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekalet Örneği


h)      İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi


i)       Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi


5-  Bütün bu belgeler dosya şeklinde ihale günü en geç saat 13:00’e kadar Emlak Şefliğine  teslim edilecektir.


6-   Satışa sunulan Taşınmazların muhammen bedelleri ve imar durumlarını gösteren liste ile ihale şartnamesi hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Emlak Şefliği ve Belediye İlan Panoları ile Belediye Web sitesinde görülebilecektir.


7-  İhale komisyonu (Encümen) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.


8-   Satıştan doğacak tüm vergi, resim, harç ve Tapu masrafları alıcıya aittir. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunun 5615 sayılı kanunun 13. maddesine değişik 17. maddesinin 4-r bendine göre KDV’ den istisnadır.


9-   İhale, ihale tarihine müteakip, 15 iş günü içerisinde İTA amirince onaylanıp veya iptal edilebilecektir. İta amirince karar iptal edildiği takdirde ihale hükümsüz sayılır.


10-  İTA Amirince onaylanan İhale Kararı, onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ihale uhdesinde kalan kişi veya tüzel kişiliğe bildirilecektir. Bildirim tarihine müteakip 15 gün içerisinde ihale bedeli peşin olarak ödenecektir. Ödeme yapılmadığı takdirde ise satış işlemi iptal edilerek, yatırılan %3 geçici teminat gelir kaydedilecektir.


11-   İhale bedeli ödendikten sonra tapu ferağ işlemi yapılacak olup, taşınmazların Tapu kütüğüne ihale süreci safhasında her hangi bir haciz şerhi ya da ihtiyati tedbir şerhi konulduğu takdirde Belediye tarafından şerh terkini yapıldıktan sonra Tapu ferağ işlemleri yapılacaktır. Olası tapu iptal ve tescil kararı neticesinde yatırılan ihale bedeli ihale uhdesinde kalan şahsa Belediye tarafından herhangi bir fazla ödeme yapılmaksızın aynen iade edilecektir.


12-   Taşınmaz malın fuzuli işgal altında bulunması halinde Belediye fuzuli işgali bu taşınmazlardan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve katılımcı bunu Belediyeden isteyemez.


13-  Taşınmaz mala gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle ihale uhdesinde kalan kişi veya tüzel kişiler


idareden bir talepte bulunamaz.


14-   İhale uhdesinde kalan şahıs ya da tüzel kişilik ihaleden vazgeçtiğinde yatırmış olduğu %3 geçici teminat


Belediye'ye gelir kaydedilir.


15-  Satışa sunulan taşınmazların mahallinde sınır tespiti Kadastro Müdürlüğü veya bu işle yükümlü Özel Şirketler tarafından yapılacaktır.


16-   Yukarıda yazılı şartlara ve zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesih edilir.


17-  İş bu şartname 17 (on yedi) maddeden ibarettir.


 


ŞARTNAMEYİ OKUDUM AYNEN KABUL EDİYORUM.


 


 

DİĞER İLANLAR
 • 10 Haziran

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 54 ADET ARSA SATIŞI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 54 ADET ARSA SATIŞI
  Konu ARSA SATIŞI
  İhale Tarihi 10/06/2022
  İhale Kayıt No 2022/1627268
  İhale Türü AÇIK İHALE
  Müdürlük / Birim İMAR
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 20 Ocak

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
  Konu Kiralama ve Gayrimenkul satış ilanı
  İhale Tarihi 20/01/2022
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 17 Eylül

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
  Konu ARSA SATIŞI
  İhale Tarihi 17/09/2021
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK İHALE
  Müdürlük / Birim MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Ağustos

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  Konu AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  İhale Tarihi 27/08/2021
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK
  Müdürlük / Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 11 Aralık

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Konu MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  İhale Tarihi 11/12/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 03 Temmuz

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  Konu ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  İhale Tarihi 03/07/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Haziran

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  Konu ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  İhale Tarihi 27/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 26 Haziran

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE
  Konu
  İhale Tarihi 26/06/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Araç Satış
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 12 Haziran

  KAMU İSTİHDAMI

  KAMU İSTİHDAMI
  Konu Kamu İstihdamı
  İhale Tarihi 12/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Kamu İstihdamı
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI