|


|


|

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 54 ADET ARSA SATIŞI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 54 ADET ARSA SATIŞI

Konu ARSA SATIŞI
İhale Tarihi 10/06/2022
İhale Kayıt No 2022/1627268
İhale Türü AÇIK İHALE
Müdürlük / Birim İMAR
İhale Durumu Sonuçlanmadı

                           MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

             54 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

1-       Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemizin Hamdiye, Yenice ve Solaklı Mahallelerinde bulunan 54 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.05.2022 tarih ve 22 numaralı kararırıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.

2-                        Taşınmaz arsaların İhalesi 10.06.2022 Cuma günü saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

3-   İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

a)        Hangi taşınmaz ya da taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe

b)       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

c)        Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

d)  İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri

e)      Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.

f)       Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği

g)        İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

h)      Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

4-   Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:00’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.

5-     İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-   İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.

7-   İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

                                                                                                                                                                 İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                                                    

 

 

S.No

 

Taşınmazın Mahallesi

 

Ada

 

Parsel

 

Yüz Ölçümü (m2)

Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m²

Taşınmazın Cinsi/Niteliği

 

Taşınmazın Plan Durumu

 

Encümence uygun Görülen1 M2 Fiyatı

 

Muhammen Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

 

 

İhale Saati

1

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

961

1

7.337,14 m2

7.337,14 m2

ARSA

0.50 emsal-7.50  hacmaks TİCARİ

110,00

807.085,40₺

24.212,56 TL

10.06.2022

14.00-17.00

2

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

1

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

3

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

2

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

4

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

3

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

5

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

4

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

6

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

5

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

7

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

6

730,54 m2

730,54 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

70,00

51.137,80 ₺

1.534,13 TL

10.06.2022

14.00-17.00

8

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

7

659,54 m2

659,54 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

42.870,10 ₺

1.286,10 TL

10.06.2022

14.00-17.00

9

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

8

719,84 m2

719,84 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

46.789,60 ₺

1.403,69 TL

10.06.2022

14.00-17.00

10

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

9

720,50 m2

720,50 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

46.832,50 ₺

1.404,98 TL

10.06.2022

14.00-17.00

11

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

10

721,15 m2

721,15 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

46.874,75 ₺

1.406,24 TL

10.06.2022

14.00-17.00

12

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

11

721,80 m2

721,80 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

46.917,00 ₺

1.407,51 TL

10.06.2022

14.00-17.00

13

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

12

739,23 m2

739,23 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

48.049,95 ₺

1.441,50 TL

10.06.2022

14.00-17.00

14

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

1

620,00 m2

620,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.300,00 ₺

1.209,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

15

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

2

620,00 m2

620,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.300,00 ₺

1.209,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

16

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

3

620,00 m2

620,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.300,00 ₺

1.209,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

17

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

4

623,88 m2

623,88 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.552,20 ₺

1.216,57 TL

10.06.2022

14.00-17.00

18

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

5

619,71 m2

619,71 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.281,15 ₺

1.208,43 TL

10.06.2022

14.00-17.00

19

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

6

620,02 m2

620,02 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.301,30 ₺

1.209,04 TL

10.06.2022

14.00-17.00

20

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

7

620,02 m2

620,02 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.301,30 ₺

1.209,04 TL

10.06.2022

14.00-17.00

21

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

8

639,60 m2

639,60 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

41.574,00 ₺

1.247,22 TL

10.06.2022

14.00-17.00

22

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

1

750,00 m2

750,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

45.000,00 ₺

1.350,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

23

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

2

650,00 m2

650,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

24

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

3

650,00 m2

650,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

39.000,00 ₺

1.170,00

 TL

10.06.2022

14.00-17.00

25

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

4

688,13 m2

688,13 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

41.287,80 ₺

1.238,63 TL

10.06.2022

14.00-17.00

26

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

5

813,19 m2

813,19 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

48.791,40 ₺

1.463,74 TL

10.06.2022

14.00-17.00

27

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

6

750,00 m2

750,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

45.000,00 ₺

1.350,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

28

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

1

946,00 m2

946,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

80,00

75.680,00 ₺

2.270,40 TL

10.06.2022

14.00-17.00

29

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

7

638,86 m2

638,86 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

41.525,90 ₺

1.245,78 TL

10.06.2022

14.00-17.00

30

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

8

701,90 m2

701,90 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

45.623,50 ₺

1.368,71 TL

10.06.2022

14.00-17.00

31

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

9

702,26 m2

702,26 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

52.669,50 ₺

1.580,09 TL

10.06.2022

14.00-17.00

32

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

10

702,62 m2

702,62 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

52.696,50 ₺

1.580,90 TL

10.06.2022

14.00-17.00

33

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

967

2

625,00 m2

625,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

37.500,00 ₺

1.125,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

34

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

967

3

625,00 m2

625,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

37.500,00 ₺

1.125,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

35

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

967

4

625,00 m2

625,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

37.500,00 ₺

1.125,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

36

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

967

5

738,68 m2

738,68 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

44.320,80 ₺

1.329,62 TL

10.06.2022

14.00-17.00

37

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

1

733,00 m2

733,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

47.645,00 ₺

1.429,35 TL

10.06.2022

14.00-17.00

38

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

2

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

39

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

3

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

40

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

4

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

41

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

5

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

42

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

6

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

43

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

972

3

594,55 m2

594,55 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

38.645,75 ₺

1.159,37 TL

10.06.2022

14.00-17.00

44

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

972

4

704,75 m2

704,75 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

45.808,75 ₺

1.374,26 TL

10.06.2022

14.00-17.00

45

Hamdiye Mahallesi/ Kurugöl Çukuru Mevkii

972

5

645,02 m2 Hisseli 28726/32251 (574,52 m2)

574,52 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

37.343,80 ₺

1.120,31 TL

10.06.2022

14.00-17.00

46

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3071

1

1.135,00 m2 Hisseli 1085/1135 (1.085,00 m2)

1.085,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

151.900,00 ₺

4.557,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

47

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

4

400,00 m2

400,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

48

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

5

371,00 m2

371,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

51.940,00 ₺

1.558,20 TL

10.06.2022

14.00-17.00

49

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

6

510,00 m2

510,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

71.400,00 ₺

2.142,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

50

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

7

400,00 m2

400,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

51

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

8

400,00 m2

400,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

52

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

9

400,00 m2

400,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

53

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

10

425,00 m2

425,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

59.500,00 ₺

1.785,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

54

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

706

8

446,00 m2

446,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

175,00

78.050,00 ₺

2.341,50 TL

10.06.2022

14.00-17.00

 

DİĞER İLANLAR
 • 10 Haziran

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 54 ADET ARSA SATIŞI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 54 ADET ARSA SATIŞI
  Konu ARSA SATIŞI
  İhale Tarihi 10/06/2022
  İhale Kayıt No 2022/1627268
  İhale Türü AÇIK İHALE
  Müdürlük / Birim İMAR
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 20 Ocak

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
  Konu Kiralama ve Gayrimenkul satış ilanı
  İhale Tarihi 20/01/2022
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 17 Eylül

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
  Konu ARSA SATIŞI
  İhale Tarihi 17/09/2021
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK İHALE
  Müdürlük / Birim MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Ağustos

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  Konu AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  İhale Tarihi 27/08/2021
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK
  Müdürlük / Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 11 Aralık

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Konu MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  İhale Tarihi 11/12/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 03 Temmuz

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  Konu ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  İhale Tarihi 03/07/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Haziran

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  Konu ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  İhale Tarihi 27/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 26 Haziran

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE
  Konu
  İhale Tarihi 26/06/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Araç Satış
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 12 Haziran

  KAMU İSTİHDAMI

  KAMU İSTİHDAMI
  Konu Kamu İstihdamı
  İhale Tarihi 12/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Kamu İstihdamı
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI