|


|


|

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

Konu Arsa Satışı
İhale Tarihi 12/09/2023
İhale Kayıt No 1882401
İhale Türü Açık
Müdürlük / Birim İmar
İhale Durumu Sonuçlanmadı

                          MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

             40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

 

1-                        Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Solaklı ve Şatıroğlu Mahallelerinde bulunan toplam 40 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 25.08.2023 tarih ve 40 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.

2-                        Arsaların İhalesi 12.09.2023 Salı Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

3-   İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

a)        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

b)       Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

c)   İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri

d)      Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.

e)      Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği

f)         İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

g)      Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

4-   Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:30’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.

5-     İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-   İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.

7-   İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

                                                                                                                                                                 İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                                                

 

S. No

 

Taşınmazın Mahallesi

 

Ada

 

Parsel

 

Yüz Ölçümü (m2)

Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2

Taşınmazın Cinsi/ Niteliği

 

Taşınmazın İmar Plan Durumu

 

Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı

 

Muhammen Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

1

Solaklı Mahallesi

1118

1

534,00

534,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

380,00 TL

202.920,00 TL

6.087,60 TL

12.09.2023

13.30-17.00

2

Solaklı Mahallesi

1118

2

534,00

534,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

380,00 TL

202.920,00 TL

6.087,60 TL

12.09.2023

13.30-17.00

3

Solaklı Mahallesi

1118

3

534,00

534,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

380,00 TL

202.920,00 TL

6.087,60 TL

12.09.2023

13.30-17.00

4

Solaklı Mahallesi

1118

4

534,00

534,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

380,00 TL

202.920,00 TL

6.087,60 TL

12.09.2023

13.30-17.00

5

Solaklı Mahallesi

1118

5

534,00

534,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

380,00 TL

202.920,00 TL

6.087,60 TL

12.09.2023

13.30-17.00

6

Solaklı Mahallesi

1118

6

536,00

536,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

380,00 TL

203.680,00 TL

6.110,40 TL

12.09.2023

13.30-17.00

7

Solaklı Mahallesi

1117

1

525,00

525,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

405,00 TL

212.625,00 TL

6.378,75 TL

12.09.2023

13.30-17.00

8

Solaklı Mahallesi

1117

2

525,00

525,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

405,00 TL

212.625,00 TL

6.378,75 TL

12.09.2023

13.30-17.00

9

Solaklı Mahallesi

1117

3

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

405,00 TL

202.500,00 TL

6.075,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

10

Solaklı Mahallesi

1117

4

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

355,00 TL

177.500,00 TL

5.325,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

11

Solaklı Mahallesi

1117

5

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

355,00 TL

177.500,00 TL

5.325,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

12

Solaklı Mahallesi

1117

6

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

355,00 TL

177.500,00 TL

5.325,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

13

Solaklı Mahallesi

1117

7

533,00

533,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

355,00 TL

189.215,00 TL

5.676,45 TL

12.09.2023

13.30-17.00

14

Solaklı Mahallesi

1117

8

533,00

533,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

355,00 TL

189.215,00 TL

5.676,45 TL

12.09.2023

13.30-17.00

15

Solaklı Mahallesi

1117

9

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

355,00 TL

177.500,00 TL

5.325,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

16

Solaklı Mahallesi

1117

10

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

355,00 TL

177.500,00 TL

5.325,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

17

Solaklı Mahallesi

1117

11

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

355,00 TL

177.500,00 TL

5.325,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

18

Solaklı Mahallesi

1117

12

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

405,00 TL

202.500,00 TL

6.075,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

19

Solaklı Mahallesi

1119

1

560,00

560,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

182.000,00 TL

5.460,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

20

Solaklı Mahallesi

1119

2

560,00

560,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

182.000,00 TL

5.460,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

21

Solaklı Mahallesi

1119

3

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

22

Solaklı Mahallesi

1119

4

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

23

Solaklı Mahallesi

1119

5

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.000

24

Solaklı Mahallesi

1119

6

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.000

25

Solaklı Mahallesi

1119

7

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

26

Solaklı Mahallesi

1119

8

530,00

530,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

172.250,00 TL

5.167,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

27

Solaklı Mahallesi

1119

9

530,00

530,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

172.250,00 TL

5.167,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

28

Solaklı Mahallesi

1119

10

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

29

Solaklı Mahallesi

1119

11

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

30

Solaklı Mahallesi

1119

12

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

31

Solaklı Mahallesi

1119

13

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

32

Solaklı Mahallesi

1119

14

510,00

510,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

325,00 TL

165.750,00 TL

4.972,50 TL

12.09.2023

13.30-17.00

33

Şatıroğlu Mahallesi

1109

2

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

210,00 TL

105.000,00 TL

3.150,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

34

Şatıroğlu Mahallesi

1109

3

500,00

500,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

210,00 TL

105.000,00 TL

3.150,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

35

Şatıroğlu Mahallesi

1107

2

550,00

550,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

210,00 TL

115.500,00 TL

3.465,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

36

Şatıroğlu Mahallesi

1107

3

550,00

550,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

210,00 TL

115.500,00 TL

3.465,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

37

Şatıroğlu Mahallesi

1107

4

550,00

550,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

210,00 TL

115.500,00 TL

3.465,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

38

Şatıroğlu Mahallesi

1107

5

560,00

560,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

210,00 TL

117.600,00 TL

3.528,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

39

Şatıroğlu Mahallesi

1107

6

550,00

550,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

210,00 TL

115.500,00 TL

3.465,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

40

Şatıroğlu Mahallesi

1107

7

550,00

550,00

ARSA

A2(0.30-0.60)

210,00 TL

115.500,00 TL

3.465,00 TL

12.09.2023

13.30-17.00

 

DİĞER İLANLAR
 • 12 Eylül

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 40 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ
  Konu Arsa Satışı
  İhale Tarihi 12/09/2023
  İhale Kayıt No 1882401
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim İmar
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 08 Haziran

  Kırşehir İl Özel İdare Savcılı Kiralama İhalesi

  Kırşehir İl Özel İdare Savcılı Kiralama İhalesi
  Konu KİRALAMA
  İhale Tarihi 08/06/2023
  İhale Kayıt No 11111
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Kırşehir Özel İdare
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 17 Mayıs

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞİLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞİLANI
  Konu Arsa Satışı
  İhale Tarihi 17/05/2023
  İhale Kayıt No 1821886
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim İmar
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 19 Ocak

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
  Konu ARSA SATIŞI VE KİRALAMA İŞİ
  İhale Tarihi 19/01/2023
  İhale Kayıt No ILNO1756900
  İhale Türü AÇIK
  Müdürlük / Birim İMAR
  İhale Durumu Sonuçlanmadı
  İHALE DETAYI
 • 24 Ekim

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)
  Konu MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)
  İhale Tarihi 24/10/2022
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK İHALE USULÜ
  Müdürlük / Birim EMLAK
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 20 Ocak

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  MUCUR BELEDİYESİ KİRALAMA VE GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
  Konu Kiralama ve Gayrimenkul satış ilanı
  İhale Tarihi 20/01/2022
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Açık
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Ağustos

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ

  AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  Konu AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, ÇEVRE LİSANSLI TOPLAMA-AYIRMA TESİSİNE KADAR TAŞINMASI VE AYRIŞTIRILMASI İŞİ
  İhale Tarihi 27/08/2021
  İhale Kayıt No
  İhale Türü AÇIK
  Müdürlük / Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 11 Aralık

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI

  MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Konu MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  İhale Tarihi 11/12/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 ADET ARAÇ SATIŞINA AİT İHALE İLANI
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 03 Temmuz

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU

  ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  Konu ŞOFOR-YÜK TAŞIMA (ESKİ HÜKÜMLÜ) DAİMİ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUCU
  İhale Tarihi 03/07/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 27 Haziran

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI

  ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  Konu ESKİ HÜKÜMLÜ DAİMİ İŞÇİ ALIMI
  İhale Tarihi 27/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 26 Haziran

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE

  9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT İHALE
  Konu
  İhale Tarihi 26/06/2020
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Araç Satış
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI
 • 12 Haziran

  KAMU İSTİHDAMI

  KAMU İSTİHDAMI
  Konu Kamu İstihdamı
  İhale Tarihi 12/06/2019
  İhale Kayıt No
  İhale Türü Kamu İstihdamı
  Müdürlük / Birim Mucur Belediye Başkanlığı
  İhale Durumu Sonuçlandı
  İHALE DETAYI