|


|


|

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

                           MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

             54 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

1-       Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemizin Hamdiye, Yenice ve Solaklı Mahallelerinde bulunan 54 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 13.05.2022 tarih ve 22 numaralı kararırıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.

2-                        Taşınmaz arsaların İhalesi 10.06.2022 Cuma günü saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

3-   İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

a)        Hangi taşınmaz ya da taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe

b)       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

c)        Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)

d)  İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri

e)      Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.

f)       Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği

g)        İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi

h)      Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi

4-   Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:00’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.

5-     İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-   İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.

7-   İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

                                                                                                                                                                 İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                                                    

 

 

S.No

 

Taşınmazın Mahallesi

 

Ada

 

Parsel

 

Yüz Ölçümü (m2)

Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m²

Taşınmazın Cinsi/Niteliği

 

Taşınmazın Plan Durumu

 

Encümence uygun Görülen1 M2 Fiyatı

 

Muhammen Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat

 

İhale Tarihi

 

 

İhale Saati

1

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

961

1

7.337,14 m2

7.337,14 m2

ARSA

0.50 emsal-7.50  hacmaks TİCARİ

110,00

807.085,40₺

24.212,56 TL

10.06.2022

14.00-17.00

2

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

1

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

3

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

2

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

4

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

3

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

5

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

4

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

6

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

5

725,00 m2

725,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

54.375,00 ₺

1.631,25 TL

10.06.2022

14.00-17.00

7

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

6

730,54 m2

730,54 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

70,00

51.137,80 ₺

1.534,13 TL

10.06.2022

14.00-17.00

8

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

7

659,54 m2

659,54 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

42.870,10 ₺

1.286,10 TL

10.06.2022

14.00-17.00

9

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

8

719,84 m2

719,84 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

46.789,60 ₺

1.403,69 TL

10.06.2022

14.00-17.00

10

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

9

720,50 m2

720,50 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

46.832,50 ₺

1.404,98 TL

10.06.2022

14.00-17.00

11

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

10

721,15 m2

721,15 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

46.874,75 ₺

1.406,24 TL

10.06.2022

14.00-17.00

12

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

11

721,80 m2

721,80 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

46.917,00 ₺

1.407,51 TL

10.06.2022

14.00-17.00

13

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

962

12

739,23 m2

739,23 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

48.049,95 ₺

1.441,50 TL

10.06.2022

14.00-17.00

14

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

1

620,00 m2

620,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.300,00 ₺

1.209,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

15

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

2

620,00 m2

620,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.300,00 ₺

1.209,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

16

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

3

620,00 m2

620,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.300,00 ₺

1.209,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

17

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

4

623,88 m2

623,88 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.552,20 ₺

1.216,57 TL

10.06.2022

14.00-17.00

18

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

5

619,71 m2

619,71 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.281,15 ₺

1.208,43 TL

10.06.2022

14.00-17.00

19

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

6

620,02 m2

620,02 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.301,30 ₺

1.209,04 TL

10.06.2022

14.00-17.00

20

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

7

620,02 m2

620,02 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

40.301,30 ₺

1.209,04 TL

10.06.2022

14.00-17.00

21

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

963

8

639,60 m2

639,60 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

41.574,00 ₺

1.247,22 TL

10.06.2022

14.00-17.00

22

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

1

750,00 m2

750,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

45.000,00 ₺

1.350,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

23

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

2

650,00 m2

650,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

24

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

3

650,00 m2

650,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

39.000,00 ₺

1.170,00

 TL

10.06.2022

14.00-17.00

25

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

4

688,13 m2

688,13 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

41.287,80 ₺

1.238,63 TL

10.06.2022

14.00-17.00

26

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

5

813,19 m2

813,19 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

48.791,40 ₺

1.463,74 TL

10.06.2022

14.00-17.00

27

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

964

6

750,00 m2

750,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

45.000,00 ₺

1.350,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

28

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

1

946,00 m2

946,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

80,00

75.680,00 ₺

2.270,40 TL

10.06.2022

14.00-17.00

29

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

7

638,86 m2

638,86 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

41.525,90 ₺

1.245,78 TL

10.06.2022

14.00-17.00

30

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

8

701,90 m2

701,90 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

45.623,50 ₺

1.368,71 TL

10.06.2022

14.00-17.00

31

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

9

702,26 m2

702,26 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

52.669,50 ₺

1.580,09 TL

10.06.2022

14.00-17.00

32

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

965

10

702,62 m2

702,62 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

75,00

52.696,50 ₺

1.580,90 TL

10.06.2022

14.00-17.00

33

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

967

2

625,00 m2

625,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

37.500,00 ₺

1.125,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

34

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

967

3

625,00 m2

625,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

37.500,00 ₺

1.125,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

35

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

967

4

625,00 m2

625,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

37.500,00 ₺

1.125,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

36

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

967

5

738,68 m2

738,68 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

60,00

44.320,80 ₺

1.329,62 TL

10.06.2022

14.00-17.00

37

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

1

733,00 m2

733,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

47.645,00 ₺

1.429,35 TL

10.06.2022

14.00-17.00

38

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

2

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

39

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

3

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

40

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

4

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

41

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

5

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

42

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

971

6

600,00 m2

600,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

39.000,00 ₺

1.170,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

43

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

972

3

594,55 m2

594,55 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

38.645,75 ₺

1.159,37 TL

10.06.2022

14.00-17.00

44

Hamdiye Mahallesi/ Hüyük Mevkii

972

4

704,75 m2

704,75 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

45.808,75 ₺

1.374,26 TL

10.06.2022

14.00-17.00

45

Hamdiye Mahallesi/ Kurugöl Çukuru Mevkii

972

5

645,02 m2 Hisseli 28726/32251 (574,52 m2)

574,52 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

65,00

37.343,80 ₺

1.120,31 TL

10.06.2022

14.00-17.00

46

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3071

1

1.135,00 m2 Hisseli 1085/1135 (1.085,00 m2)

1.085,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

151.900,00 ₺

4.557,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

47

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

4

400,00 m2

400,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

48

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

5

371,00 m2

371,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

51.940,00 ₺

1.558,20 TL

10.06.2022

14.00-17.00

49

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

6

510,00 m2

510,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

71.400,00 ₺

2.142,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

50

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

7

400,00 m2

400,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

51

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

8

400,00 m2

400,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

52

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

9

400,00 m2

400,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

56.000,00 ₺

1.680,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

53

Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii

3072

10

425,00 m2

425,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-3 Kat KONUT

140,00

59.500,00 ₺

1.785,00 TL

10.06.2022

14.00-17.00

54

Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii

706

8

446,00 m2

446,00 m2

ARSA

Ayrık Nizam-2 Kat KONUT

175,00

78.050,00 ₺

2.341,50 TL

10.06.2022

14.00-17.00